Porady Prywatne

Prywatne porady z zakresu dermatologii realizuje Pani doktor Iryna Hordyhaha. Pani doktor uzyskała tytuł specjalisty dermatologa-wenerologa w Ukrainie w 2010 roku. W latach 2014-2019 odbyła kształcenie podyplomowe z dermatologii i wenerologii w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym. Uzyskała również specjalność kosmetologa w Kijowskim Instytucie Urody. Pracowała w prywatnej klinice w mieście Chmielnicki ( 280 tyś. mieszkańców). Po ataku Rosjan, uciekając przed wojną, w marcu tego roku wraz z córką przyjechała do Koszalina. Po potwierdzeniu kwalifikacji i uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia, Izba Lekarska w listopadzie tego roku, przyznała Pani doktor Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza na terytorium RP na okres 5 lat. Niestety pełne i bezterminowe Prawo Wykonywania Zawodu oraz uznanie posiadanej specjalizacji, lekarz spoza UE można uzyskać wyłącznie w trybie nostryfikacji. Z naszą pomocą Pani doktor rozpoczęła procedurę nostryfikacji swojego dyplomu, jednak jest to proces, który potrwa. Na razie nie możemy wykorzystać wiedzy i umiejętności Pani doktor w ramach umowy z NFZ, zapraszamy więc do skorzystania z niej prywatnie.