PTU

Praca prezentowana na Kongresie Polskiego Towarzystwa Urologicznego